Vakbond Vijfsterren varkensboeren

Belangenorganisatie voor de beste varkensboeren van Nederland

Vakbond Vijfsterren varkensboeren  *****

Vijfsterren-varkensboeren voldoen aan strenge criteria. Zij garanderen de varkens een echt fatsoenlijk bestaan.
Deze boeren hebben zich verenigd in een vakbond. De vakbond fungeert als belangenorganisatie; als platform om kennis te delen en uit te dragen en uiteraard promotie voor deze natuurlijke wijze van varkens houden. Het varken terug in het landschap! 

Rol Vakbond
De wet -en regelgeving omtrent het houden van varkens gaat uit van de intensieve varkenshouderij, waar de varkens hun leven slijten op en tussen beton. De regelgeving beslaat een breed terrein: van dierziektepreventie en bestrijding; transportbewegingen; I&R-systeem tot milieu -en ruimtelijke ontwikkeling.
De voornamelijk kleinschalige vijfsterrenbedrijven zijn geheel anders van aard en opzet. Een flink aantal van de regels werken juist tegen en zijn niet werkbaar op extensieve varkensbedrijven. De vakbond brengt dit de komende periode in kaart: dossiers.
Daarnaast richt de vakbond zich op kennis en ervaring delen met elkaar: van diergezondheid; fokbeleid tot afzetkansen en bedreigingen. Onderdeel daarvan is een vraag -en aanbod pagina waar zowel levende have als materieel kan worden aangeboden.

Nieuws


Terug naar overzicht

14-01-2019

Green deal bijeenkomst in Den Bosch op 31 januari 2019

Op woensdag 30 januari 2019 is van 13:30 - 17:00 uur in Den Bosch bij ZLTO de jaarlijkse bijeenkomst over de onder meer de ‘Green deal buitenvarkens’.

Programma
13.30 Welkom, door Marjon Krol, Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord – Brabant
13.35 Korte terugblik: start Green Deal – nu, door Ben Bruurs Den Elshorst
14.00 Stand van zaken, door Judith Veldhuizen, ministerie van LNV
14.30 Weidevarkens en de Afrikaanse varkenspest, door Judith Velthuizen (LNV), Patrick vd Rijdt (ZLTO) en Theo vd Ven (provincie Noord – Brabant)
15.15 Weidevarkens en beleid bij Provincie Noord–Brabant, door Theo van de Ven
15.30 Pauze
15.30 Effecten van weidevarkens op bodem en biodiversiteit i.v.m. het verkrijgen van gronden, door Ursula Kirchholtes, HAS
16.00 Uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers, nieuwe vragen en acties, door deelnemers in groepen of plenair
16.50 Plenaire terugkoppeling, conclusies en afsluiting
17:00 Borrel

Aanmelden kan via:
www.zlto.nl/bijeenkomsten/openbaar/informatiebijeenkomst-green-deal-weidevarkens-2019Terug naar overzicht 

 

  • De Buitenman03
  • De witte hemel01
  • Country 01
  • FrankenFrij01
  • MergenMetz - biggen 20170115
  • Panhof01
  • wolvarkenhoeve01
  • FrankenFrij02